Markanvisningar

Här kommer aktuella markanvisningar publiceras kontinuerligt.

Exploatör för trepartssamverkan sökes för bostadsbebyggelse i centrala Bjuv

Höganäs Borgestad äger idag en lucktomt intill södra storgatan i Bjuvs tätort och söker nu efter en exploatör som är intresserad av att utveckla bostäder på platsen. En ny detaljplan kommer att tas fram i samarbete mellan aktörerna. Det är därför upp till exploatören att fritt förslå exploateringsgrad som dedöms lämplig för området.

Sista dag för intresseanmälan är 2022-04-13.

Prospekt för Bjuv 7:44 Pdf, 346.1 kB.

dwg-fil

Gata mellan hus med tre våningar. På gatan går människor. Mellan husen och gatan finns träd och en bäck. Träden är gröna och bäcken är blå.