Markanvisningar

Här kommer aktuella markanvisningar publiceras kontinuerligt.

Kvarteret Orren

Markanvisningen är avslutad. Utvärdering pågår.

Gata mellan hus med tre våningar. På gatan går människor. Mellan husen och gatan finns träd och en bäck. Träden är gröna och bäcken är blå.