Delaktighet

I Billesholm Tag Plats bjuder vi in invånare till att vara med och påverka Billesholms utveckling. Här kan du läsa mer om de workshops som vi har genomfört.

Trygghetsvandringar

Under hösten 2018 genomfördes två trygghetsvandringar i tunneln vid stationen i Billesholm. Här kan du läsa mer om vandringarna Trygghetsvandringar i Billesholm

Workshop lekplats

På Gröningen i Billesholm växer det fram ett nytt område. Här planerar vi nu för en lekplats. Till vår hjälp har vi förskolebarn. I september höll landskapsarkitekter en workshop med förskolebarnen där de fick rita och berätta om sina idéer om blivande lekplatsen.

Workshopen genomfördes i två steg. I steg 1 fick barnen svara på frågor genom att rita teckningar och i steg 2 hade vi en workshop där frågor diskuterades. Workshopen avslutades med lek på förskolans gård till barnens glädje. Resultatet av workshopen har legat till grund för kommande utformning av lekplatsen och för sina fina insatser har alla barnen fått ett tackkort skickat till sig via förskolorna i Billesholm.

- På lekplatsen i Billesholm kommer det tack vare er finnas vattenpölar som går att fylla på, en hängmatta där flera kan gunga, en studsmatta, en karusell mm. Så står det bland annat i tackkortet

Ritning på lekplats. Detta ska ingå i lekplatsen, studsmatta, karusell, vattenlek och vattenpölar, sand, hängmatta, fikabord och lekskulptur.