Billesholm Tag Plats

I december 2021 stannar persontågen i Billesholm igen. Då kan du enkelt ta tåget ner till Lund och Malmö. Detta kommer att betyda mycket för Billesholm och därför kör vi nu igång med planeringen och arbetet ordentligt. Projektet kallar vi Billesholm Tag Plats.

Vilka projekt kommer genomföras?

Bild på ett vitt hus med två våningar. Framförhuset finns en gräsmatta och träd i olika färger.

Billesholms gård (Gröningen)

På platsen ska det byggas 130 lägenheter under tre års tid. Bjuvs kommun har skrivit markanvisningsavtal och en ny detaljplan är på väg fram.
Läs mer om lägenheterna och hur du anmäler ditt intresse.

Bild på stationshuset i Billesholm. Framför huset går, sitter och cyklar människor.

Stationsområdet

När tågen stannar i Billesholm kommer orten få en ny Pågatågsstation och mer kollektivtrafik. Bussar och tåg kommer att mötas på en plats - ett resecentrum invid stationen.

Våren 2021 övergår vi i en intensiv fas i arbetet med Söderåsbanan. Bland annat ska gång- och cykeltunneln målas och arbetet med stationen och plattformen bli klart. Mer om arbetet kan du läsa om på Trafikverket.

Här visar vi skisser över hur området kommer att se ut. Du kan läsa mer om trafikutredningen här.

Stationshuset

Företaget Kärnfast är nya ägare till stationshuset.

Stationstunneln

För några år sedan byggdes stationstunneln vid det gamla stationshuset i Billesholm. Nu vill vi utveckla denna och göra den både snyggare och tryggare. Belysning, färger och ingångar ska ses över.

Först ut är ny och bättre belysning. En helt ny ledbelysning monterades april 2019 längs väggarna (istället för på ena väggen som tidigare). Den nya belysningen är också närvarostyrd, den dimmar upp när man närmar sig tunneln och dimmar ner när ingen är där.

Elevrådet åk 4-6 på Jens Billeskolan ger sin syn på stationstunneln i Billesholm.