Samhällsplanering och utveckling

Här hittar du information om aktuella samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Billesholm Tag Plats - ett projekt för att utveckla centrum i Billesholm. Här finns också information om detaljplanering och översiktsplanering i Bjuvs kommun.

Fotografi från ovan på bostäder i Bjuv.