Bjuvs kommuns logga

  Naturvårdsprogram

  Naturen och våra grönområden är viktiga för Bjuvs kommun.

  Bildväljare

  Ett naturvårdsprogram innehåller strategier för naturvårdsarbetet och pekar ut de mest värdefulla natur­områdena i kommunen. Programmet ska utgöra ett rådgivande underlag till all fysik planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå. Det ska också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

  Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Bjuv.

  Naturvårdsprogram Bjuvs kommunPDF

  Senast publicerad: 06 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här