Yrkes-Sfi

Här kan du läsa om yrkesutbildningar som du kan läsa samtidigt som du läser Sfi.

Andra yrkesutbildningar i kombination med Sfi hittar du hos Yrkes-SFI Skåne. På länken Yrkes-Sfi Skåne kan du läsa mer om dessa utbildningar.

Vissa yrkesutbildningar inom Familjen Helsigborg kan också läsas i kombination med Sfi. Läs mer på länken skanevux.se.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledaren på Sfi för mer information.