Betyg

Du som läser på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt på Sfi, beställer utdrag ur betygskatalogen/samlat betygsdokument via ditt webbansökningskonto under "Mina sidor" eller via receptionen. Handläggningstiden är 2 veckor.

Du som vill ha ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning eller ett slutbetyg/examensbevis från gymnasial vuxenutbildning kontaktar vår studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux. Handläggningstiden är 1 månad.