Modersmål

Har ditt barn annat modersmål än svenska och går i skola eller gymnasium, då har det rätt till modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål, det underlättar och ger barnet stöd i sin utveckling och mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Modersmål är ett frivilligt ämne och bedömning och betygsättning sker på samma sätt som övriga ämnen, och med en kursplan. Man får betyg från årskurs 6.

Rätt till modersmålsundervisning

Att en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och att språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet , och att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

För att undervisningen ska anordnas krävs det att minst fem elever valt att läsa språket och att det finns en lämplig lärare finns att tillgå.

(Särskilda bestämmelser gäller om språket är ett minoritetsspråk)


Minoritetsspråk

När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller särskilda bestämmelser.

Modersmålsundervisning i dessa språk,

Ska erbjudas även om det är färre elever än fem som önskar undervisning

Minorietsspråket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk 

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Ansöka till modersmålsundervisning

Ansökan är om modersmål sker via blankett eller via e-tjänst, och gäller till platsen sägs upp,

»Ansöka om modersmålsundervisning via e-tjänst eller blankett  

Avsluta modersmålsundervisning

»Avsluta modersmålsundervisning via e-tjänst eller blankett  

Kontaktuppgifter

Samordnare för modersmålsundervisning
Vlastimir Abrasevic
vlastimir.abrasevic@skola.bjuv.se
0709 - 55 38 57

Ansvarig för modersmålsenheten
Anna Bergevi
anna.bergevi@bjuv.se
0709- 58 53 67