Klagomål och synpunkter

Det är mycket värdefullt för oss att få reda på vad du tycker om kommunens förskolor och skolor och deras verksamhet. Vi välkomnar alla synpunkter, både positiva och negativa.

Klagomål och synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt. Dina klagomål och synpunkter lämnas i första hand till berörd personal eller till den närmaste chefen.

Du kan fylla i blanketten digitalt alternativt skriva ut den.

Har du synpunkter på rektors eller förskolerektors hantering av ditt ärende lämnas dessa direkt till barn- och utbildningsförvaltningen.

Du kan välja att skicka in klagomål och synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Vi tar emot, dokumenterar och följer upp alla klagomål och synpunkter som kommer in.

Inom fem arbetsdagar får du en bekräftelse på att vi mottagit dina synpunkter och inom 10 arbetsdagar ska du få ett svar från ansvarig handläggare.

Har du frågor kring klagomåls och synpunktshanteringen kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

»Lämna klagomål och synpunkter via e-tjänst

» Lämna klagomål och synpunkter via blankett Pdf, 33.4 kB.