Fritidshem -Jens Billeskolan

Vårt fritidshem erbjuder barnen en verksamhet som bygger på fritidshemmets läroplan

Undervisning i fritidshemmet

Genom spännande teman som genomsyrar verksamheten, allt från klimatet till superhjältar blandar vi skapande arbete, kooperativ lärande och aktiviteter som fokuserar på utveckling av olika förmågor.

Den fria leken får stort utrymme hos oss och det är där som eleverna tränar sina sociala färdigheter som turtagning, samarbete och problemlösning.

Varje läsår arbetar vi med mål kring trygghet & trivsel för att skapa bästa möjliga lärmiljö tillsammans med eleverna och för att göra alla delaktiga.

Delaktighet

Eleven är i fokus och är delaktig i planering och utformning av vad som händer på fritids. Vi har gemensamma samlingar i veckorna och fritidsråd en gång i månaden där eleverna får diskutera viktiga frågor som rör vårt fritids. 

Vår verksamhet ska stimulera elevernas utveckling och erbjuda en meningsfull fritid och då är det viktigt att man känner delaktighet och samhörighet, och tyckrt att det är kul att komma till fritids både före - och efter skoltid och på loven.

InfoMentor Fritids

Här registerar du ditt barns tider, kan enkelt se och ändra barnets tider samt lägga till kommentarer tex om någon skall följa med en kompis hem

»Läs mer om InfoMentor och hur du laddar ner appen och får inlogg

Anmäla ditt barn till en fritidsplats, lämna inkomstuppgifter eller säga upp plats

 »Klicka här för att komma till våra e-tjänster och få mer information om vårt regelverk fritids

Ni är välkomna att ta kontakt med oss på fritidshemmet om ni vill veta mer om hur vi arbetar och läs gärna mer om vår läroplan.

» Här hittar du fritidshemmets läroplan - Skolverket  

Bildväljare

Kontakt Fritidshem

Rubinen
0768-68 07 12

Safiren
0768-68 06 98

Smaragden
0768-68 07 10

Topasen
0768-68 06 99

Mejl
jensbille.fritidshem@skola.bjuv.se
jensbilleskolan@bjuv.se

Besöksadress
Badhusvägen 1
267 71 Billesholm

Postadress
Bjuvs kommun
Jens Billeskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
042-458 53 50