Fritidshem -Ekeby skola

Ekeby skolans fritidshem erbjuder barnen en verksamhet som bygger på fritidshemmets läroplan

Vårt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Vår verksamhet bygger vi på elevernas intresse där pedagogerna uppmärksammar och tar tillvara på intresset för att skapa situationer där eleverna utmanas i sitt lärande.

Viktiga inslag hos oss är lek, rörelse och skapande arbetet och utgångspunkten är att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.

Hos oss är det viktigt att barn och elever är trygga och trivs och skapa relationer både med vuxna och med andra barn.

Ni är välkomna att ta kontakt med oss på fritidshemmet om ni vill veta mer om hur vi arbetar och läs gärna mer om vår läroplan.

» Skolverket -fritidshemmets läroplan

Besöksadress
Ekeby skola
Allégatan 2
267 75 Ekeby

Telefon
0709-723062

Administration
042-458 53 90

Mejl
ekeby.fritidshem@skola.bjuv.se
Ekebyskola@bjuv.se

Biträdande rektor fritidshem
Rickard Löfgren
0709-723062
rickard.lofgren@skola.bjuv.se