Valleberga förskola

Förskolan strävar efter att skapa hälsa och välbefinnande och vi erbjuder ditt barn en spännande dag full av aktivitet, glädje och vänskap där leken är i fokus. Förskolans undervisning utgår från förskolans läroplan och vårt undervisande förhållningssätt ska lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för varje barns behov och utveckling.

Valleberga förskola kommer under hösten 2022 flytta sin verksamhet till vår nybyggda förskola Pärlugglan. Då man ännu inte har möjlighet att söka en placering på Pärlugglans förskola, kommer man per automatik att erbjudas plats på Pärlugglan genom att söka till Valleberga förskola.

» Läs mer om Pärlugglans förskola.

Två barn leker i koja i skogen

Besöksadress
Storgatan 46
267 76 Ekeby

Postadress
Bjuvs kommun
Valleberga förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
0709-55 38 58

Mejl
valleberga.forskola@bjuv.se

Öppettider
6.00-18.00