Bjuvs kommuns logga

Ekebackens förskola

Förskolans uppdrag är att ge ditt barn grunden för ett livslångt lärande, och det gör vi genom att se till barnets intressen och egna funderingar i vår undervisning. Pedagogerna har fokus på att skapa sammanhang och mening i barnets lärande, och genom att skapa en trygg och omsorgsfull miljö på förskolan ger vi barnet möjlighet till att främja sin egna utveckling och våga utmanas och skapa nya upplevelser och erfarenheter. Med leken i centrum strävar vi efter att utveckla barnens sociala förmågor och lägger grunden för en framtid som ditt barn kan möta med tillit och mod och kunskap att prova nya saker.

På Ekebackens förskola har vi en stor utegård som skapar rörelse, lek och kreativitet.

Utemiljö
Utemiljö
Utemiljö

Besöksadress
Nygatan 5
267 73 Billesholm

Postadress
Bjuvs kommun
Ekebackens förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon

Avdelning


Barken


Bladet


Fröerna


Knopparna


Kronan


Kvistarna


Stammen


Mejl

 

Förskolans öppettider
6.00-18.00 (vid behov öppnar Ekebackens förskola 05.00)

Senast publicerad: