Förslag på aktiviteter

För att göra praotiden lyckad för alla är det bra om ni på arbetsplatsen tänker ut ert huvudsakliga syfte till att ha en praoelev och i förväg kommer fram till uppgifter som ska göras.

Eleven som kommer till er är gör det både för att få en inblick i arbetslivet och möjlighet att träna sociala färdigheter och ansvarstagande. Låt därför gärna eleven vara med även i arbetsuppgifter som är för svåra för eleven att utföra på egen hand och glöm inte hur viktiga samtalen både under arbetet och pauserna är för eleven.

 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv

 • Vara behjälplig med fakturor
 • Delta i budgetarbete
 • Delta i rekryteringsärenden

 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Söka information
 • Hantera post

 • Hjälpa till vid måltider
 • Möjliggöra utomhusvistelser genom t ex promenader
 • Ta ansvar för att aktivera genom t ex spel eller läsning

 • Vara behjälplig i det pedagogiska arbetet
 • Pedagogiska måltider
 • Rastverksamhet
 • Genomföra lekar och aktiviteter

 • Service av fastigheter, utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter

 • Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
 • Sköta material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter

 • Kontorsarbete
 • Sortera papper och digitala dokument
 • Vara med på möten och ge ev ungdomsperspektiv på frågor

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten

 • Vara med vid kundmöten
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering

 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken

 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice

 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch

 • Underhåll
 • Hantverk
 • Transport
 • Lagerarbete