PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Vårt mål är en likvärdig och meningsfull PRAO med hög kvalité för alla ungdomar i Bjuvs kommun. Vi söker ständigt arbetsgivare som vill ge ungdomar en chans att upptäcka arbetslivet och forma sin framtid. För att ge ungdomarna en uppfattning om den mängd olika yrken som finns i samhället söker vi efter en mängd praoplatser hos både privata och offentliga organisationer.

Unik möjlighet för arbetsgivare

Genom att ta emot en praoelev under en vecka får du som arbetsgivare inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen: ungdomar. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ge en nutida medarbetare ett utökat ansvar eller kanske locka en elev till ett bristyrke.

Anmäl ditt intresse för att ta emot en praoelev

Genom att anmäla ditt intresse gör du det möjligt för prao-samordnaren i kommunen att kontakta dig via mail med en förfrågan om att ta emot praoelever i samband med terminsstarter. Varje gång du får en förfrågan har du möjlighet att tacka ja eller nej till att ta emot praoelever.

Prao under läsår 2020/2021

Hösten 2020 genomförs ingen prao.

Våren 2021

Vecka 17-18 åk 8 Varagårdsskolan

Vecka 20 åk 8 Ekeby skola

Vecka 21 åk 8 Jens Billeskolan

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Varagårdsskolan: sandra.amberg@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare Ekeby skola och Jens Billeskolan:
susanne.von.rosen@bjuv.se

Praosamordnare:
anna.jacobsson@bjuv.se