Minnesanteckningar

Agenda och mötesanteckningar från Näringslivsrådet

Bildväljare

Näringslivsråd, 22-02-15

Frånvarande: Mikael Henrysson, KSO
Inbjudna: Anneli Gille, Sulejman Ovčina

AGENDA

 • Redovisning NKI, Svenskt näringsliv mätningar och ranking och statistik (Bengt Fellbe)

I Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i svenska kommuner hamnade Bjuvs kommun på plats 165 (2021). 84 företag hade svarat på enkäten.

NKI, nöjd kund index, mäter kommunens myndighetsutövning. Det är enbart företag som haft kontakt med kommunen i något ärende som tillfrågas. Bjuvs kommun fick Index 62 (målsättning enligt kommunfullmäktige är 74).

Statistik - Nyföretagande ökade mellan 2020 till 2021, det totala antalet företag är ökande under de senaste åren.

Mer information i bifogad presentation Pdf, 1.5 MB. (pdf)

 • Inkomna frågor från näringslivet till politiska majoriteten

Företagarföreningen i Bjuv och enskilda företagare har inkommit med frågor rörande hur etableringsförfrågningar hanteras. I synnerhet handlar det om Söderåsens biopark och etablering av cirkulär livsmedelsproduktion. I KSO frånvaro kunde frågan bara delvis besvaras varför det från företagarna ställdes krav på extra näringslivsrådsmöte alternativ ett skriftligt svar från KSO. Ulrika Thulin, Oppositionsråd, meddelade att man inom oppositionen har avvikande uppfattning i frågan gentemot majoriteten.

Nästa möte är inplanerat till 2022-05-24

Näringslivsråd, 2021-11 - INSTÄLLT

Näringslivsråd, 2021-09-28

AGENDA

 • Skola-Näringsliv (Anna Jacobsson, Mikael Bogarve), YrkesVux, YH och samverkan med AME-Vuxenutbildning (Kenneth Bolinder Ordf. BUN adjungerad till detta möte)

Grundskolan och Arbete och tillväxt redovisar sina arbetsmetoder och aktiviteter.

Att tänka på;

 • Börja tidigt, prao i åk 8 är för sent, viktigt att det tidigt i grundskolan kommer in aktiviteter som ger en utblick mot arbetslivet.
 • Många har dålig uppfattning om vad det finns för yrken och arbetsplatser.
 • Prao – Viktigt att byta miljö och komma ut i arbetslivet. Går inte att skapa den miljön i skolan.
 • Träna på basala färdigheter, gäller alla åldrar
 • Vuxenutbildningen och AME har stora möjligheter att "skräddarsy" utbildning
 • Arbetar gemensamt i 11 NV skånska kommuner med gemensamt kursutbud
 • APL-Arbetsplatsförlagt lärande är ett viktigt inslag i utbildningen
 • Arbetsmarknadsenheten ser gärna att man som företagare/arbetsgivare tar kontakt för att få information om samverkansformer för att kompetensförsörja/utbilda.
 • Anordnar "Arbetsgivarpresentationer" på Lärcentrum - ta gärna kontakt om ni vill vara med.
 • Trygghetsfrågor – Det är inplanerat möte på Norra infarten i Bjuv (29 okt) och industriområdet i Ekeby är på gång.
 • Glöm inte bort föreningslivet i detta sammanhang poängteras från näringslivet.

 • Näringslivsprogram – Fortsatt planeringsarbete och inspel från näringen/företagarna i Bjuv under oktober.

Inspel från företagsrepresentanter;

 • Glöm inte bort föreningslivet, var kommer småföretagen in i bilden?
 • Kan det vara för ensidigt mot livsmedel
 • Samtidigt gynnas flera av de lokala entreprenörerna av uppdrag hos de större livsmedelsföretagen
 • Destinationsutveckling-Leaderprojektet ”Destination Söderåsen” är förlängt med stöd från Bjuvs kommun.

 • Övrigt
 • Näringslivsranking diskuteras på nästa möte
 • Info SMFO, Bjuvs kommun har för avsikt att utträda ur förbundet, oppositionen är av motsatt inställning. Beslut tas på fullmäktige.