Ledarskapsprogrammet

Som chef i Bjuvs kommun kommer du att gå vårt särskilt utformade ledarskapsprogram. Programmet ger dig som chef hållbara och gemensamma grunder för vårt ledarskap och bygger på visionens fyra områden- utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtid.

Ledarskapsprogrammet består av fem heldagar och leds av Psykologpartners. Programmet är speciellt utformat för Bjuvs kommun och efter vår vision "Var med och forma ett helt samhälle".

Vad tycker våra chefer om programmet? Möt Cecilia:

Vem är du?

Jag heter Cecilia Nilsson och har varit chef i Bjuvs kommun i sex år. Jag har varit chef för korttidsboendet, särskilda boendet Ekhaga och nu är jag chef inom handikappomsorgen.

Vad tar du med dig från Bjuvs kommuns ledarskapsprogram?

Jag har fått fler verktyg i att vara ledare, som chef och ledare blir man ju aldrig riktigt färdig. TLI-mätningen som vi gjorde i början har gett mig mycket. I den fick jag syn på mina egna styrkor och utmaningar.

Hur är det att vara ledare i Bjuvs kommun?

Enligt de HME- undersökningar som gjort tidigare så upplevs jag vara en engagerad och tydlig ledare och för mig är ledarskap relationer. I en mindre och utvecklingsinriktad kommun har jag större möjligheter att bygga relationer, både i min arbetsgrupp och tillsammans med andra chefer. Här finns en stark vi-känsla och vi stöttar varandra i många olika situationer.