Ledarkraft

Ledarkraft bygger på Bjuvs kommuns vision 2030 och handlar om vad det innebär att vara ledare i Bjuvs kommun. Lönekriterierna är i sin tur kopplade till ledarkraft.

Du jobbar för...

Bildväljare

...utveckling

Du vågar vara nyskapande och uppmuntrar dina medarbetare till detsamma. Du skapar förutsättningar för att våga prova nytt och uppmuntrar mod och nyfikenhet. "Så har vi aldrig gjort" använder du som beröm.

Du genomför förändringsarbete på vetenskaplig grund. Du har förmågan att prioriteram välja och välja bort. Du förklarar och tydliggör konsekvenser av att genomföra eller inte genomföra förändring. Genom din kommunikation skapar du förståelse för förändringen.

Du ser dina medarbetares potential och stimulerar deras personliga och yrkesmässiga utveckling genom att visa förtroende för deras förmåga och vidga deras ansvar.

Du har självkännedom och du tar ansvar för din personliga och yrkesmässiga utveckling tillsammans med din chef.

...hållbarhet

Du skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsplats och ett hållbart arbetsliv.

Du skapar meningsfulla, begripliga och hanterbara uppdrag för dina medarbetare.

Du arbetar med dialog som verktyg för att ikraftsätta medarbetaren att ta ansvar och vara delaktig. Du arbetar med konstruktiv feedback.

Du skapar förutsättningar för organisatoriskt och kollegialt lärande.

Du tar ansvar för framtiden genom att se till dina besluts långsiktiga konsekvenser.

...jämlikhet

Du välkomnar olikhet och ser dina medarbetares olikheter som en tillgång.

Du bygger arbetsgrupper som utgår från att helheten är större än delarna. Du skapar förståelse hos medarbetarna för hur de kan använda olikheter som en styrka för gruppens resultat.

Du bemöter alla med respekt och professionalitet.

Du skapar jämlika förutsättningar för dina medarbetare att utföra sitt arbete.

...framtiden

Du drivs av att tillsammans med dina medarbetare och kollegor bidra till och göra skillnad för våra medborgare. Du är en viktig del i att forma ett helt samhälle.

Du är samarbetsinriktad och agerar för hela kommunens bästa. Du förstår din roll, ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet.

Du levererar resultat utifrån tydliga och kvalitativa mål för verksamheten. Du följer upp, analyserar och utvärderar målarbetet.

Du skapar motivation och förståelse hos medarbetarna för fattade beslut genom regelbunden medarbetardialog.