Bjuvs kommuns logga

  Chef i Bjuvs kommun

  Som chef i Bjuvs kommun kommer du att gå vårt särskilt utformade ledarskapsprogram. Programmet ger dig som chef hållbara och gemensamma grunder för vårt ledarskap och bygger på visionens fyra områden- utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtid.

  Bjuvs kommun är i en stark utvecklingsfas och kommunens vision "Var med och forma ett helt samhälle" leder vårt arbete. Här fyller alla chefer en viktig och avgörande funktion.
  För att ge konkret stöd i vardagen till chefer och medarbetare är dokumenten Ledarkraft och Medarbetarkraft framtagna och utgör i sin tur en grund för uppdragsbeskrivningar, medarbetarsamtal och bedömningsgrunder för lön.

  På dessa sidor kan du läsa mer om Ledarkraft och vårt unika ledarskapsprogram.

  Senast publicerad: 30 april 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här