Testsida

Ingress

Bildväljare

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post bygg@bjuv.se

Telefon kontaktcenter 042-485 50 00. Fråga efter bygglovshandläggare dessa tider:

Helgfri vardag

Klockan

Måndag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00