Food Valley of Bjuv

Framtidens kretsloppsbaserade livsmedelsproduktion!

Food Valley of Bjuv är ett företagskluster och mötesplats för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. I Bjuv skapar vi hållbara produkter, bidrar till sysselsättning och banar väg för nya innovativa lösningar.

Bildväljare

Food Valley of Bjuv står för vår gemensamma strävan att skapa en mötesplats för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. Vi driver detta tillsammans med fler aktörer med anledning av att vi har en befintlig infrastruktur och etablerad näring som medger att fler företag etablerar sig i Bjuv med fokus på kretsloppsbaserad produktion.

I Bjuv vill vi skapa hållbara produkter, bidra till sysselsättning och bana väg för nya innovativa lösningar.

Vi ser att det finns utvecklingsmöjligheter för matproduktion, såväl primärproduktion som livsmedelsproduktion, till framtidens konsumenter och att förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat.

Visionen är att utveckla vårt befintliga företagskluster och skapa en mötesplats där entreprenörer och innovatörer samlas för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. Nätverkande och samverkan mellan forskning, entreprenörer och industri är en viktig del i att nå visionen.

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat.
Import av fisk och grönsaker utgör idag en mycket stor del av de livsmedel som konsumeras. Den absoluta majoriteten av Sveriges behov av grönsaker och fisk importeras. Framtidens konsument är engagerad och försöker äta etiskt och närodlat samt vill äta mer grönsaker och fisk.

Lokalt och hållbart producerade livsmedel är därför en av de viktigaste faktorerna för att kunna säkerställa och utveckla svensk livsmedelsindustri. Vi är av uppfattningen att det behövs en samordnad satsning, vilken vi ska vara en del av och aktivt samverka kring, för att möta morgondagens utmaningar. Det är där Food Valley of Bjuv kommer in i bilden. En industriell symbios där vi i Bjuvs kommun tar vara på och utvecklar våra lokala resurser, geografiska läge och infrastruktur. Bjuvs kommun tar ansvar för att bidra till Sveriges livsmedelsstrategi, vi deltar aktivt i relevanta nätverk och kluster som SSEC-Swedish Surplus Energy Collaboration och driver flera innovativa projekt inom området.

Framtidens matproduktion är hållbar
Food Valley of Bjuv har flera fokusområden med inriktning mot cirkulär hållbar livsmedelsproduktion; landbaserad fiskodling, växthusodling samt övrig relaterad industriell livsmedelsproduktion. Vi är redan igång med konkreta aktiviteter. Bland framtidsprojekten finns t ex skapandet av Sveriges mest klimatsmarta storskaliga växthus, samt etablering av storskalig landbaserad fiskodling. FoodHills etablerar en industripark för cirkulär hållbar livsmedelsproduktion på fd Findus industriområde, med tillhörande forskning och utveckling. Vi har också Norra Europas största automatiserade fryslager.